Fundacja PROZON została patronem merytorycznym projektu Zielona Eko Kuchnia

Fundacja Prozon działająca od ponad 25 lat na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłodnictwie i energetyce została patronem merytorycznym projektu Zielona Eko Kuchnia organizowanym przez GastroWiedza podczas wydarzenia Smakki Gastrotargi!

Zespół GastroWiedza wraz z ekspertami branży HoReCa przybliżą uczestnikom regulacje, trendy i rozwiązania, które należy wdrożyć, by efektywnie funkcjonować w warunkach określonych przez Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład, które zakładają osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 roku.

Kogo zaprosiliśmy do współpracy merytorycznej?

Poznajcie Fundację PROZON – samofinansującą organizacją pozarządową, działającą od ponad 25 lat na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłodnictwie i energetyce.

Zespół Fundacji PROZON wprowadzi was w tajniki przepisów i obowiązków prawnych wynikających z Ustawy F-gazowej, Ustawy o SZWO i Odpadów oraz wymaganych działań i konsekwencji dla sektora HoReCa.

Założenie Fundacji przez dostawców czynników chłodniczych stanowiło wyraz ich ekologicznej świadomości oraz potrzeby prowadzenia społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z tysiącami firm serwisowych w Polsce, które dokonują odzysku gazów chłodniczych, Fundacja regeneruje setki ton substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej. Ta działalność pozwala ograniczyć produkcję szkodliwych gazów.

Fundacja utrzymuje się z usług regeneracji, analiz laboratoryjnych oraz organizacji szkoleń dla branży chłodniczej i energetycznej. Celem nadrzędnym szkoleń jest kreowanie odpowiedzialnych postaw i w konsekwencji ograniczenie emisji szkodliwych gazów.

W ramach międzynarodowego konsorcjum REAL Alternatives, Fundacja promuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w chłodnictwie i klimatyzacji.

Fundacja PROZON jest członkiem PIPC
wspiera branżę chemiczną w zakresie ochrony środowiska poprzez wspieranie proekologicznych rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji.

W Zgromadzeniu Fundatorów zasiada­ją firmy: Air Products Sp. z o.o., Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o.

W portfolio usług fundacji znajdują się usługi m.in.:

Szkolenie dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej takie jak:

Podstawy chłodnictwa

 • F-Gazy
 • Chłodnictwo oparte na CO2
 • Czynniki palne w chłodnictwie i klimatyzacji
 • Napełnianie zbiorników ciśnieniowych o pojemności >350m3
 • Lutowanie twarde
 • Warsztaty CRO
 • Warsztaty BDS

Kompleksowe wsparcie branży w zakresie:

 • Dzierżawy, wypożyczenia i zagospodarowanie czynnika[Iwona Bom5] [Katarzyna6]
 • Dzierżawa stacji od odzysku czynników chłodniczych
 • Krótkoterminowe udostępnianie butli do odzysku czynników chłodniczych
 • Udostępnianie butli do odzysku czynników chłodniczyc
 • Wynajem i czyszczenie zbiorników na czynniki chłodnicze
 • Regeneracja i zagospodarowanie czynników chłodniczych
 • Odzysk czynnika chłodniczego z układów u klienta
 • Wypożyczenie lutownicy do lutowania twardego
 • Sprzedaż czynników chłodniczych
 • Identyfikacja czynników chłodniczych

Laboratorium analityczne, wzorujące i zakres akredytacji – chłodnictwo i klimatyzacja:

Kontrola jakości czynnika chłodniczego (czynnika pierwotnego, czynnika chłodniczego pochodzącego z pracującej instalacji, a także czynnika zregenerowanego, w celu stwierdzenia zgodności ze standardami AHRI)

 • Badania rozszerzone czynnika chłodniczego (skład, wilgotność, kwasowość, pozostałości stałe i wysokowrzące, obecność chlorków, zawartość gazów nieskraplających)
 • Badania oleju sprężarkowego (wilgotność, liczba kwasowa, lepkość kinematyczna, oznaczanie zawartości pierwiastków) oraz wzorcowanie urządzeń stosowanych w chłodnictwie

Kontrola czułości przenośnych detektorów nieszczelności czynników chłodniczych

 • Kontrola przenośnych pomp próżniowych
 • Kontrola przenośnych pomp próżniowych
 • Wzorcowanie wag nieautomatycznych
 • Wzorcowanie wakuometrów analogowych oraz cyfrowych
 • Wzorcowanie manometrów analogowych oraz cyfrowych

Sześciofluorek siarki (SF6)[Iwona Bom7] [Katarzyna8]  w energetyce – Szkolenia, analizy, dzierżawa, odzysk i zagospodarowanie:

 • Vademecum SF6
 • Analizy laboratoryjne SF6
 • Szkolenie F-gazy z zakresu SF6
 • Dzierżawa butli do odzysku SF6
 • Odzysk z urządzeń napełnionych SF6
 • Regeneracja i zagospodarowanie SF6

Audyty

 • Audyty i certyfikaty F-gazowe dla przedsiębiorców

Fundacja PROZON prowadzi audyty z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych – kontroluje zgodność prowadzenia działalności firm z przepisami F-gazowymi (z zakresu urządzeń chłodniczych oraz z zakresu urządzeń elektroenergetycznych napełnionych F-gazami) i przygotowuje organizacje do uzyskania certyfikatu F-gazowego dla przedsiębiorcy.

 • Audyty F-Gazowe i WIOŚ

Usługi audytów F-gazowych skierowane są w szczególności do firm przygotowujących się do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zajmujemy się sprawdzeniem wszystkich kwestii związanych pośrednio i bezpośrednio z fluorowanymi gazami cieplarnianymi (czynnikami chłodniczymi i SF6) i urządzeniami nimi napełnionymi (z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła i elektroenergetyki). Perspektywa zbliżającej się kontroli WIOŚ nie jest wymagana – audyty skierowane są również do firm pragnących skontrolować, czy ich działalność jest zgodna z przepisami.

 • Certyfikaty F-gazowe i Kontrola UDT

Usługa przygotowania do kontroli UDT skierowana jest do firm przygotowujących się do kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Dotyczy zarówno wydania nowego certyfikatu dla przedsiębiorców jak i przedłużenia posiadanego już certyfikatu.

Fundacja PROZON realizuje również projekty unijne m.in.

Projekt Refrigerants LIFE Cycle, którego celem jest ograniczenie emisji F-gazów do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego. Dzięki wdrożeniu projektu możliwe będzie przetworzenie niemalże 100% odpadów czynników chłodniczych odzyskanych z instalacji i przekazanych do zagospodarowania. Ponadto, odpady czynników chłodniczych zamiast trafić do utylizacji termicznej, będą mogły zostać przetworzone i powtórnie wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty.

 Prozon LIFE (life-prozon.eu)

RE-ELECTRO 4 LIFE, którego celem głównym jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

COOLSPACES 4 LIFE, który koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu i rozpowszechnieniu pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną, mającego zastosowanie w całej Europie. Technologia ta znacznie zmniejszy emisje dwutlenku węgla i przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla lokalnych społeczności w postaci zarządzania ciepłem, będąc jednocześnie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatu, która powinna zostać włączona do miejskich planów działań na rzecz poprawy środowiska, aby przeciwdziałać tworzeniu się miejskich wysp ciepła.

Coolspaces 4 Life

Tematyka Zielonej Eko Kuchni będzie odzwierciedlona na targach wielowymiarowo, zarówno poprzez aranżację przestrzeni targowej, bogaty program merytoryczny, jak i konkursy. We wzorcowej kuchni, wyposażonej w energooszczędne i proekologiczne urządzenia, będzie można zapoznać się z ich funkcjonalnościami i porozmawiać ze specjalistami.

Odwiedź naszą ZIELONĄ EKO KUCHNIĘ i dowiedz się jak EKO wpływa na efektywność Twojej gastronomii! Zapraszamy na SMAKKi GASTROTARGI 23-25/03/2023 EXPO XXI Warszawa!

Więcej informacji o Fundacji na stronie www.prozon.org.pl

___________________________________________________________________________

mlogo prozon

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
ul. Matuszewska 14, bud. B9
03-876 Warszawa
tel. 48 22 392 74 62
prozon@prozon.org.pl

Używamy ciasteczek aby personalizować treść oraz reklamy a także umożliwić Państwu wygodną nawigację i zapamiętywanie ustawień użytkowników. Mogą Państwo nie zgodzić się na użycie ciasteczek poprzez wybór opcji "Odrzuć", jednak spowodować to może niepoprawne funkcjonowanie serwisu i usług z nim związanych. View more
Cookies settings
Zaakaceptuj
Odrzuć
Ustawienia prywatności i ciasteczek
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Poniższa Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.smakki.pl lub usług dostępnych za jego pośrednictwem Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Całość do przeczytania pod tym linkiem
Save settings
Cookies settings